REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

LES NORMES GENERALS (VEURE MODIFICACIONS COVID 19 A XARXES SOCIALS)

 • L’horari d’obertura de la instal·lació és:
  • De dilluns a divendres de 7 a 21 h
  • Dissabte de 8 a 19:30 h.
  • Diumenges i festius de 9 a 14 h.
 • La instal·lació romandrà tancada els dies 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, 1 de maig i 24 de juny.
 • Els dies 24 i 31 de desembre, 5 de gener i 23 de juny, l’horari de la instal·lació serà de 7h a 17 h. En el cas que aquests dies coincidissin en dissabte o diumenge, l’horari seria de 8 a 14 o de 9 a 14 h respectivament.
 • Els vasos de la piscina romandran tancats dues setmanes al mes d’agost per tal de dur a terme les tasques anuals de manteniment tècnic.
 • Els abonats menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta per poder entrar a les instal·lacions, exceptuant aquelles situacions en les que es realitzin activitats programades per a la seva franja d’edat.
 • És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.
 • Els cursets de natació són de caràcter trimestral, coincidint aproximadament amb el calendari escolar, exceptuant els d’estiu.
 • La Direcció es reserva el dret de modificar el programa, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
 • La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts, furtats, robats o oblidats.
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana.
 • Tots els abonats han de tenir un comportament cívic, responsable i respectuós amb els personal de la instal·lació i amb els usuaris.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material en fer-ne un mal ús o fer-ne un ús inadequat, comportaran l’obligació de reposició per part del causant qui, a més, pot ser sancionat fins i tot amb l’exclusió definitiva com a usuari abonat.
 • Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús de la instal·lació per part dels seus comportaments i destrosses que s’ocasionin.
 • No està permès menjar en cap lloc de la instal·lació.
 • No està permès fumar en cap lloc de la instal·lació.
 • Els responsables de la instal·lació poden expulsar aquelles persones que, després de ser advertides prèviament respecte de les conseqüències del seu comportament, infringeixin les normes d’utilització de les instal·lacions.
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall.
 • El repetit incompliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent en funció de la gravetat o la naturalesa de les infraccions comeses o d’altres circumstàncies concurrents del dret d’accés al centre o , fins i tot amb l’exclusió definitiva com a usuari i abonat.

 

ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 • En el moment de la inscripció, cal facilitar la fotocòpia del DNI (o document equivalent) i les dades del Banc o Caixa, per tal de domiciliar els rebuts.
 • L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-lo en efectiu o en targeta de crèdit al tramitar l’alta.
 • Per recollir el carnet l’abonat és obligatori abonar l’import corresponent.
 • Els pagament successius es domiciliaran a través d’una entitat bancària.
 • L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit o per e-mail abans del dia 20 del mes en curs.
 • Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent per la seva nova tramitació administrativa.
 • A partir del segon rebut impagat donarem de baixa automàticament per no generar-ne més.
 • Tanmateix, quan un abonat desitgi donar-se de baixa del centre, haurà de tramitar-se per escrit a la recepció de la instal·lació o per e-mail abans del dia 20 del mes en curs. Així mateix, perdrà el dret d’inscripció i haurà de tornar a abonar-la, la propera vegada que es torni a inscriure.
 • Totes les quotes s’actualitzaran anualment el mes de gener.

 

LES NORMES PER ALS VESTIDORS

 • Fins als 6 anys els fills/es podran entrar al vestidor corresponent amb el pare o mare, a partir d’aquest edat hauran de canviar-se als seus respectius vestidors.
 • Sigueu respectuosos amb l’espai dels altres abonats.
 • Cal utilitzar sabatilles de bany, tant en els vestidors com en el passadís de peus nets i en tota la zona de piscina.
 • És necessari utilitzar les taquilles i tancar sempre la porta amb clau. No us deixeu res fora!
 • Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions.
 • Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de la jordana es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts.
 • En cas de pèrdua de la clau i/o problemes amb el pany, cal avisar el personal de la instal·lació.
 • Es podrà fer ús de les taquilles de lloguer per un període mínim de tres mesos, màxim d’un any renovable. En cas de donar-se de baixa del centre, caldrà lliurar a clau a recepció si es el cas. Aquestes taquilles són d’ús personal i intransferible.
 • Dutxar-se el temps estrictament necessari. Cal contribuir a l’estalvi d’aigua.
 • Eixugar-se a la zona de dutxes.
 • Utilitzeu les papereres per llençar-hi papers, ampolles, tiretes, etc.
 • Els acompanyants dels cursetistes majors de 6 anys no podran accedir a canviar els nens.

 

NORMES EN EL RECINTE DE PISCINA

 • Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
 • No està permès entrar a la piscina ni al passadís de peus nets amb calçat i roba de carrer.
 • No està permès menjar ni entrar begudes dins del recinte de bany.
 • És obligatori l’ús de banyador. En el cas dels homes el banyador serà de competició (boxer o slip).
 • Les senyores tindran permesa la utilització de biquini.
 • És obligatori l’ús de casquet de bany i sabatilles de bany.
 • Cal complir les normes i consells dels tècnics.
 • Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult que es faci responsable. Aquest responsable haurà d’estar amb ell durant tota la seva estada dins la piscina.
 • En cas de trobar-se malament, no li tragueu importància, cal avisar immediatament el socorrista o monitor.
 • En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptics, cal avisar els monitors o socorristes i anar sempre acompanyats.
 • En el recinte de la piscina, tan dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsat algú, o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 • Respecteu els espais i/o carrers de natació que segons la programació es delimitin per a cursets i altres altivitats.
 • En els carrers per abonats cal nedar circulant sempre per la dreta.
 • L’abonat pot disposar del material específic d’entrenament, la resta és d’ús exclusiu dels cursets de natació. Després d’utilitzar-lo, s’ha de deixar sempre al seu lloc corresponent.
 • No es permet fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de les piscines, ni en la zona d’aigües.
 • No es poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte (pilotes, matalassos...) que el personal de la instal·lació no estimi convenient.
 • No està permès canviar-se de roba al recinte de la piscina.
 • Cal seguir sempre les indicacions dels tècnics socorristes.

 

NORMES PER A LA SALA DE FITNESS

 • No està permesa l’entrada ni la utilització de material als menors de 16 anys sense l’autorització paterna.
 • No es poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació no estimi convenient.
 • S’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.
 • No es pot anar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús personal de tovallola en tots els aparells.
 • S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • Els tècnics de la sala són qui millor us poden orientar i aconsellar per poder treure el màxim profit al vostre treball, però ells no són els vostres entrenadors personals.
 • Cal utilitzar bé els aparells i les peses.
 • Procureu que les plaques dels aparells no impactin entre elles ni tireu de forma incontrolada els pesos al terra.
 • El material s’ha de deixar sempre al seu lloc.
 • No es pot moure el material d’una zona a una altre de la sala.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
 • En cas que hi hagi altres persones esperant, el temps màxim d’utilització dels aparells cardiovasculars serà de 20 minuts.
 • Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador, un cap n’hagin fet ús.

 

NORMES PER ALS ESTUDIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES

 • No està permesa l’entrada als menors de 16 anys, a excepció de les activitats orientades per a aquestes franges d’edat.
 • No es poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació no estimo convenient.
 • S’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.
 • No es pot anar amb banyador, xancletes, mullat, amb el torn nu.
 • És obligatori l’ús de tovallola per posar-la sobre els matalassos.
 • No està permesa l’entrada a la sala 10 minuts més tard de l’inici de l’activitat. Igualment es demana no abandonar la sessió una vegada iniciada aquesta.
 • El centre H2O es reserva el dret d’anul·lar una sessió si concorren circumstàncies que així hi obliguin, ho aconsellin o que, per qualsevol motiu, impossibilitin o facin molt dificultosa que tingui lloc.

 

NORMES PER ALS SERVEIS DE SAUNA I BANY DE VAPOR

 • No es permet l’ús als menors de 16 anys.
 • No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar-hi, portar banyador, sabatilles de bany i tovallola.
 • En cap cas és recomanable estar-hi més de 10 minuts seguits.
 • En cap d’aquests equipaments es poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, etc.
 • No porteu joies ni objectes metàl·lics.
 • És imprescindible una conducta correcta i no cridar ni parlar fort. Aquests són espais de relaxament.
 • Cal respectar l’espai dels altres usuaris.
 • Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.
 • No fer ús d’aquests serveis si:
  • No han passat dues hores del darrer àpat.
  • Si s’està embarassada.
  • Si s’ha sofert recentment una operació quirúrgica.
  • Si s’està malalt del cor o del ronyó.
  • Si es té la tensió arterial descompensada.
  • Si s’és diabètic.
  • Si es pateix d’èczemes a la pell.
  • Si es té una afecció aguda (grip, etc.).

CONTACTA AMB NOSALTRES

Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu amb la major brevetat possible

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

SUBIR

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies